Info voor artsen

Doeltreffend en gezond

Huisartsen en/of specialisten kunnen hun vrouwelijke patiënten doorverwijzen naar Zlim. Uit onderzoek van de Universiteit van Leuven werd geconcludeerd dat er zeer verrassende resultaten te behalen zijn met onze revolutionaire methode. Als slotconclusie van het rapport werd zelfs gesteld dat de methode van Zlim een doeltreffende en gezonde manier is om een gezond gewicht te behalen en behouden.

 

Behandeling

De oefeningen worden veelal liggend en zittend uitgevoerd en zijn eenvoudig van aard. Uiteraard wordt, naarmate de cliënt verder gevorderd is, de zwaarte en de intensiteit van de oefeningen wat opgevoerd. Al onze cliënten worden gedurende het gehele traject deskundig en persoonlijk begeleid door onze gediplomeerde diëtisten. Zij gaan uiterst zorgvuldig te werk. Het spreekt voor zich dat wij, indien daar aanleiding voor is, personen eerst naar hun huisarts verwijzen, alvorens wij ze in behandeling nemen.

De meeste ziektekostenverzekeraars erkennen onze methode. Bij sommigen van hen is het mogelijk om een vergoeding (al dan niet geheel of gedeeltelijk) voor het volgen van onze methode te krijgen. Misschien kunt u uw patiënt(en) hierop attent maken.