ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze abonnementen zijn tussentijds niet opzegbaar. Na de eerste periode zal dit abonnement maandelijks doorlopend worden verlengd, tot wederopzegging. Hierbij geldt een opzegtermijn van een maand. (Wettelijke) prijswijzigingen en indexering van de contributie mogen, na overschrijding van de verlengingsperiode, zonder overleg worden door gevoerd. Deze wijzigingen worden een maand van te voren medegedeeld aan de abonnementhouder.

Door ondertekening van een machtiging geeft u toestemming aan Zlim Explioitatie BV om doorlopende incasso-opdrachtente sturen naar uw bank. En het overeengekomen bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Zlim Exploitatie, dat in lijn is met de inhoud van de overeenkomst.