KLACHTENREGELING

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Mailt u dan naar karine@zlim.nl. Wij nemen uw klacht vanzelfsprekend erg serieus en behandelen deze vertrouwelijk.

Komen we er onverhoopt samen niet uit, dan leest u in het klachtenregelement wat u verder kunt doen. Het gehele proces zoals dat in deze klachtenregeling wordt beschreven, tot en met de beslissing van de geschillencommissie, voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hiervoor zijn we aangesloten bij erisietsmisgegaan.nl