#zlimbezig winactie

Spelregels winactie

• Wanneer je een foto plaatst op Instagram of Facebook is de vermelding #zlimbezig verplicht voor deelname aan deze winactie.
• Volg @zlim_methode op Instagram en/of @zlim.methode op Facebook.
• Het Instagram of Facebook bericht dient openbaar geplaatst te zijn op een openbaar profiel, zodat Zlim de plaatsing kan zien en beoordelen.
• De winactie loopt in heel 2021. De winnaar wordt maandelijks bekendgemaakt in de eerstvolgende nieuwsbrief en op social media.
• Zlim medewerkers zijn uitgesloten van deze winactie.
• Deelnemers tot 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.
• De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Zlim kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
• De winnaar zullen per bericht op social media op de hoogte stellen van de gewonnen prijs. De winnaar zal daarop adresgegevens moeten verstrekken voor het toezenden van de prijs.
• Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
• Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of België.
• De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Zlim gerechtigd een andere winnaar te trekken.
• Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post naar de winnaar worden verzonden.
• Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Zlim kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
• Zlim is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden van de winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
• Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u mailen naar info@zlim.nl. Zlim zal zo spoedig mogelijk reageren.

Privacy

Zlim respecteert jouw privacy. Om onze werkzaamheden snel en efficiënt uit te kunnen voeren en onze dienstverlening aan u te optimaliseren verwerken wij persoonsgegevens. Het waarborgen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in ons belang. Zlim volgt hierin de relevante wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. Bekijk hiervoor ons privacybeleid.